دیسنومیا (قمر)

قمر سیارهٔ کوتولهٔ اِریس

دیسنومیا قمر سیارهٔ کوتولهٔ اریس، ۱۵۰ کیلومتر قطر دارد و فاصلهٔ آن از جرم مادر ۳۷٬۰۰۰ کیلومتر است. ماه قمری اریس، ۱۶ روز به طول می‌انجامد که باعث ایجاد ۱۲٬۷۷۵ ماه قمری در طی یکسال گردش اریس به دور خورشید می‌گردد.

نمایی هنری از اریس و قمر آن دیسنومیا. دویسنومیا نقطهٔ مایل به سرخ بالای اریس است.

منابعویرایش