باز کردن منو اصلی
نمایی هنری از اریس و ماه آن دوسنومیا. دوسنومیا نقطهٔ مایل به سرخ بالای اریس است.

دوسنومیا قمر سیاره کوتوله اریس، ۱۵۰ کیلومتر قطر دارد و فاصلهٔ آن از جرم مادر ۳۷۰۰۰ کیلومتر است. ماه قمری اریس، ۱۶ روز به طول می‌انجامد که باعث ایجاد ۱۲۷۷۵ ماه قمری در طی یکسال گردش اریس به دور خورشید می‌گردد.

منابعویرایش