دی‌تی دوشیزه

دی‌تی دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.

دی‌تی دوشیزه
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی دوشیزه (صورت فلکی)
بعد ۱۳h ۰۰m ۴۶.۵۸۲۰s
میل ‏۳۲.۶۰۴″۲۲′‎+۱۲°
قدر ظاهری (ع) ۹.۷۲
مشخصات
نوع طیف M0.5
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۱۰.۱ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۶۱۸.۸۰ mas/yr
میل: -۱۶.۶۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۸۷.۵ mas
قدر مطلق (MV)۱۱.۱۷
نام‌گذاری‌های دیگر
G 60-57, BD+13° 2618, GJ 494, Wolf 462, HIP 63510, Ross 458, LHS 2665, G 61-27, LTT 13752.

منابعویرایش