ذوالقدریان

ذوالقدریان (انگلیسی: Beylik of Dulkadir‎) یکی از حکومت‌های ملوک‌الطوائف ترکمن در آسیای کوچک تشکیل شده بعد از سقوط سلجوقیان روم بود. پایتخت آن‌ها در البستان واقع بود.

ذوالقدریان / Dulkadiroğulları

۱۳۳۷–۱۵۲۲
Dulkadiroğulları Beyliği'nin konumu.png
پایتختالبستان
قهرمان‌مرعش
زبان(های) رایجزبان ترکی عثمانی
دین(ها)
سنی
حکومتامارت
Bey 
• ۱۳۳۷
Zeyneddin Karaca Bey
• ۱۵۲۲
Dulkadiroğlu Ali Bey
دوره تاریخیLate Medieval
• بنیان‌گذاری
۱۳۳۷
• فروپاشی
۱۵۲۲
پیشین
پسین
Ilkhanate
Ottoman Empire

منابعویرایش