رئیس خزانه اعلی‌حضرت از مقامات ارشد و یکی از مناصب کبیر حکومتی در دولت پادشاهی متحد است. این مقام در حقیقت، ریاست خزانه علیاحضرت را بر عهده دارد. این منصب جایگاهی در سطح کابینه بریتانیا است.

رئیس خزانه
بریتانیا
متصدی کنونی
جرمی هانت

از ۲۰۲۲
خزانه اعلی‌حضرت
لقببسیار محترم
عضوی ازکابینه پادشاهی متحد
شورای خصوصی بریتانیا
شورای امنیت ملی بریتانیا
پاسخگوست بهنخست‌وزیر بریتانیا
اقامت‌گاه۱۱ خیابان داونینگ
وست‌مینستر، لندن بزرگ
United Kingdom
جایگاهوست‌مینستر، لندن
گمارندهپادشاهی بریتانیا
با مشورت نخست‌وزیر بریتانیا
مدت دورهدورهٔ ثابتی ندارد
دارندهٔ افتتاحیHervey de Stanton
(England only)
بنیادگذاری۲۲ ژوئن ۱۳۱۶
وبگاه
{{URL|example.com|optional display text}}

رئیس خزانه اعلیحضرت در واقع، مسئولیت تمامی امور مالی و اقتصادی دولت پادشاهی متحد را بر عهده دارد. این مقام، تقریباً مشابه با وزیر خزانه‌داری یا وزیر دارایی سایر کشورهاست. در سال‌های اخیر، این منصب پس از مقام نخست‌وزیری در بریتانیا، قدرتمندترین منصب در بریتانیا به شمار می‌رود.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش