باز کردن منو اصلی

رامسس‌نخت (انگلیسی: Ramessesnakht) کاهن اعظمِ آمون اهل مصر باستان در دوران حکمرانی دودمان بیستم مصر بود.

رامسس‌نخت
کاهن اعظم آمون
Statue Ramessesnakht 01 Legrain.png
مجسمهٔ «رامسس‌نخت» در حالی که سه خدای تبسی (آمون، خونس و موت) را در دست گرفته است؛ قاهره، آیتم شمارهٔ JE 37186.
پیش ازآمنهوتپ
دودماندودمان بیستم مصر
فرعونرامسس چهارم، رامسس پنجم، رامسس ششم، رامسس هفتم، رامسس هشتم، رامسس نهم
پدرمریبستت، رئیس پیشکاران مصر علیا و سفلی
همسرالجدت-عات
فرزندانپسران: نس‌آمون و آمنهوتپ
دختر: تامریت
مدفنمقبرهٔ شمارهٔ TT 293
رامسس‌نخت[۱]
به خط هیروگلیف
ra
Z1
ms s
z
n
xt
x t
D40
t Z7

او نخستین بار در شهر تبای (تِبس) در دوران سلطنت رامسس چهارم به‌عنوانِ کاهن اعظم منصوب شد و از زمان تصدی او به چنین مقامی، نفوذ کاهنان و رهبران مذهبی در مصر افزایش یافت و قدرت فراعین مصر رو به کاهش گذاشت.

منابعویرایش

  1. Hermann Ranke: Die ägyptische Persönennamen. Verlag von J. J. Augustin in Glückstadt, 1935, p.219