تبای (مصر باستان)

شهر تِبای یا تبس (به یونانی: Θῆβαι) نام شهری باستانی در مصر باستان بود. این شهر در نزدیک به ۸۰۰ کیلومتری دریای مدیترانه و در کرانهٔ خاوری رود نیل جای داشته و سکونت در آن به ۳۲۰۰ سال پیش از میلاد بازمی‌گردد. تبای پایتخت واسط -چهارمین ولایت مصر علیا- بود. این شهر چندی در روزگار دودمان یازدهم مصر و زمانی دراز به روزگار دودمان هجدهم مصر پایتخت بوده‌است.

تبای (مصر باستان)
(تبس)
Waset (واسط)
Θῆβαι
ستون‌های تالار بزرگ هیپوستیل
موقعیتاقصر، استان اقصر، مصر
منطقهمصر علیا
نوعزیست‌گاه
نام رسمیتبای باستان و مقابر آن
گونهفرهنگی
معیارI, III, VI
تاریخ ثبت۱۹۷۹ (سومین کمیته میراث جهانی یونسکو)
شماره ثبت87
منطقهفهرست میراث جهانی یونسکو در کشورهای عربی
سردیس رامسس دوم یافته‌شده در تبای؛ موزه بروکلین

آثار باستانی به جامانده از تبس می‌رساند که این شهر در نقطهٔ والایی از تمدن در مصر باستان بوده‌است. هومر چکامه سرای یونانی در ایلیادش توانگری تبس را ستوده‌است. تبای در کنار شهر کنونی الاقصر جای دارد.

واژه‌شناسی

ویرایش

تبای یا تِبائی در یونانی از نام قبطی niwt(به معنای شهر) یا niwt-rst(شهر جنوبی) گرفته شده‌است. در تنخ، ناحوم از این شهر با نام נא אמון نوآمون -به معنای شهر آمون یا بی‌آمون- یادکرده‌است.[۱] یونانیان آن را Διόσπολις یا شهر زئوس نیز خوانده‌اند. ایشان برای جدایش میان شهرهای چندی که به نام زئوس خوانده می‌شده بدین شهر لقب μεγάλη یا بزرگ دادند. بعدها، رومیان این شهر را Diospolis Magna (دیوسپولیس مانیا) خواندند.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Thebes, Egypt," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thebes,_Egypt&oldid=225202534 (accessed July 13, 2008).

  1. ناحوم ۳:۸