رده:افغانستان در ۲۰۱۵ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با سال ۲۰۱۵ در افغانستان هستند
مقالهٔ اصلی: افغانستان در ۲۰۱۵ (میلادی)