رده:انحلال‌های دهه ۲۰۲۰ (میلادی) در ترکیه

سازمان‌ها، مکان‌ها، شرکت‌ها یا سایر موجودیت‌های پایان‌یافته یا منحل‌شده در [[{{{4}}}]] در [[دهه {{{1}}}{{{2}}}۰ (میلادی)|دهه {{{1}}}{{{2}}}۰ میلادی]].

 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵
 • ۲۶


[[رده:انحلال‌های دهه {{{1}}}{{{2}}}۰ (میلادی)|{{{4}}}]] [[رده:انحلال‌های سده {{{3}}} (میلادی) در {{{4}}}|انحلال‌های دهه ۲۰۲۰ (میلادی) در ترکیه]] [[رده:انحلال‌ها در {{{4}}} بر پایه دهه (میلادی)|{{{1}}}{{{2}}}۰ دهه بنیان‌گذاری‌ها]] [[رده:{{{4}}} در دهه {{{1}}}{{{2}}}۰ (میلادی)|/انحلال‌ها]]