رده:انحلال‌های سده ۱۷ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه

سازمان‌ها، مکان‌ها، شرکت‌ها یا سایر موجودیت‌های پایان‌یافته یا منحل‌شده در امپراتوری استعماری فرانسه در سدهٔ ۱۷ میلادی.

→ س. ۱۶ انحلال‌ها در امپراتوری استعماری فرانسه در سده ۱۷ میلادی س. ۱۸ ←
انحلال‌های دهه ۱۶۰۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه —        ۱۶۰۱۱۶۰۲۱۶۰۳۱۶۰۴۱۶۰۵۱۶۰۶۱۶۰۷۱۶۰۸۱۶۰۹
انحلال‌های دهه ۱۶۱۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۶۱۰۱۶۱۱۱۶۱۲۱۶۱۳۱۶۱۴۱۶۱۵۱۶۱۶۱۶۱۷۱۶۱۸۱۶۱۹
انحلال‌های دهه ۱۶۲۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۶۲۰۱۶۲۱۱۶۲۲۱۶۲۳۱۶۲۴۱۶۲۵۱۶۲۶۱۶۲۷۱۶۲۸۱۶۲۹
انحلال‌های دهه ۱۶۳۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۶۳۰۱۶۳۱۱۶۳۲۱۶۳۳۱۶۳۴۱۶۳۵۱۶۳۶۱۶۳۷۱۶۳۸۱۶۳۹
انحلال‌های دهه ۱۶۴۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۶۴۰۱۶۴۱۱۶۴۲۱۶۴۳۱۶۴۴۱۶۴۵۱۶۴۶۱۶۴۷۱۶۴۸۱۶۴۹
انحلال‌های دهه ۱۶۵۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۶۵۰۱۶۵۱۱۶۵۲۱۶۵۳۱۶۵۴۱۶۵۵۱۶۵۶۱۶۵۷۱۶۵۸۱۶۵۹
انحلال‌های دهه ۱۶۶۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۶۶۰۱۶۶۱۱۶۶۲۱۶۶۳۱۶۶۴۱۶۶۵۱۶۶۶۱۶۶۷۱۶۶۸۱۶۶۹
انحلال‌های دهه ۱۶۷۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۶۷۰۱۶۷۱۱۶۷۲۱۶۷۳۱۶۷۴۱۶۷۵۱۶۷۶۱۶۷۷۱۶۷۸۱۶۷۹
انحلال‌های دهه ۱۶۸۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۶۸۰۱۶۸۱۱۶۸۲۱۶۸۳۱۶۸۴۱۶۸۵۱۶۸۶۱۶۸۷۱۶۸۸۱۶۸۹
انحلال‌های دهه ۱۶۹۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۶۹۰۱۶۹۱۱۶۹۲۱۶۹۳۱۶۹۴۱۶۹۵۱۶۹۶۱۶۹۷۱۶۹۸۱۶۹۹
انحلال‌های دهه ۱۷۰۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۰۰


زیررده‌ها

این رده فقط زیرردۀ زیر را دارد.