رده:انحلال‌های سده ۱۸ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه

سازمان‌ها، مکان‌ها، شرکت‌ها یا سایر موجودیت‌های پایان‌یافته یا منحل‌شده در امپراتوری استعماری فرانسه در سدهٔ ۱۸ میلادی.

→ س. ۱۷ انحلال‌ها در امپراتوری استعماری فرانسه در سده ۱۸ میلادی س. ۱۹ ←
انحلال‌های دهه ۱۷۰۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه —        ۱۷۰۱۱۷۰۲۱۷۰۳۱۷۰۴۱۷۰۵۱۷۰۶۱۷۰۷۱۷۰۸۱۷۰۹
انحلال‌های دهه ۱۷۱۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۱۰۱۷۱۱۱۷۱۲۱۷۱۳۱۷۱۴۱۷۱۵۱۷۱۶۱۷۱۷۱۷۱۸۱۷۱۹
انحلال‌های دهه ۱۷۲۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۲۰۱۷۲۱۱۷۲۲۱۷۲۳۱۷۲۴۱۷۲۵۱۷۲۶۱۷۲۷۱۷۲۸۱۷۲۹
انحلال‌های دهه ۱۷۳۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۳۰۱۷۳۱۱۷۳۲۱۷۳۳۱۷۳۴۱۷۳۵۱۷۳۶۱۷۳۷۱۷۳۸۱۷۳۹
انحلال‌های دهه ۱۷۴۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۴۰۱۷۴۱۱۷۴۲۱۷۴۳۱۷۴۴۱۷۴۵۱۷۴۶۱۷۴۷۱۷۴۸۱۷۴۹
انحلال‌های دهه ۱۷۵۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۵۰۱۷۵۱۱۷۵۲۱۷۵۳۱۷۵۴۱۷۵۵۱۷۵۶۱۷۵۷۱۷۵۸۱۷۵۹
انحلال‌های دهه ۱۷۶۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۶۰۱۷۶۱۱۷۶۲۱۷۶۳۱۷۶۴۱۷۶۵۱۷۶۶۱۷۶۷۱۷۶۸۱۷۶۹
انحلال‌های دهه ۱۷۷۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۷۰۱۷۷۱۱۷۷۲۱۷۷۳۱۷۷۴۱۷۷۵۱۷۷۶۱۷۷۷۱۷۷۸۱۷۷۹
انحلال‌های دهه ۱۷۸۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۸۰۱۷۸۱۱۷۸۲۱۷۸۳۱۷۸۴۱۷۸۵۱۷۸۶۱۷۸۷۱۷۸۸۱۷۸۹
انحلال‌های دهه ۱۷۹۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۷۹۰۱۷۹۱۱۷۹۲۱۷۹۳۱۷۹۴۱۷۹۵۱۷۹۶۱۷۹۷۱۷۹۸۱۷۹۹
انحلال‌های دهه ۱۸۰۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه۱۸۰۰