رده:بریتانیای کبیر در دهه ۱۷۶۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۷۶۰ (میلادی) در بریتانیای کبیر هستند.