رده:بریتانیای کبیر در دهه ۱۷۹۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۷۹۰ (میلادی) در بریتانیای کبیر هستند.