رده:درگذشتگان ۱۲۷۸ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۲۷۸ میلادی.

.