رده:درگذشتگان ۱۵۲۲ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۲۲ میلادی.

.