رده:درگذشتگان ۱۵۲۰ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۲۰ میلادی.

.