رده:سازمان ملل متحد در دهه ۱۹۵۰ (میلادی)

این رده برای سازمان ملل متحد در دهه ۱۹۵۰ (میلادی) میلادی است.