رده:فرانسه در دهه ۱۷۳۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۷۳۰ (میلادی) در فرانسه هستند.