رده:مجموعه‌های تلویزیونی ترکی آغازشده در ۲۰۱۷ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در ترکیه دارند و در سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در ترکیه پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.