رده:مجموعه‌های تلویزیونی ترکی آغازشده در ۲۰۱۹ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در ترکیه دارند و در سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در ترکیه پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.