رده:موسیقی در دهه ۱۹۲۰ (میلادی)

موضوعاتی که به‌طور احتصاصی با موسیقی در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی، یعنی سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۹، مرتبط هستند.