رده:موسیقی در دهه ۱۹۳۰ (میلادی)

موضوعاتی که به‌طور احتصاصی با موسیقی در دههٔ ۱۹۳۰ میلادی، یعنی سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹، مرتبط هستند.