رده:موسیقی در دهه ۱۹۵۰ (میلادی)

موضوعاتی که به‌طور احتصاصی با موسیقی در دههٔ ۱۹۵۰ میلادی، یعنی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۹، مرتبط هستند.