رسانه دیجیتال

رسانه دیجیتال رسانه ای است که تبادل یا انتشار محتوا در آن، تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد.

طبق آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، رسانه دیجیتال عبارت است از رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه‌های زیر:

منابعویرایش

  1. «آیین‌ نامه سامان‌دهی و توسعه رسانه‌ ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال». مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵.