فخرالملوک رستم یا رستم سوم اسپهبد باوندیان بود که مدت اندکی پس از پدرش، قارن سوم، بر مسند قدرت بود.

اسپهبد اسپهبدان
سلطنت۱۱۱۴–۱۱۱۷
پیشیننجم‌الدوله قارن
جانشینعلاءالدوله علی
دودمانباوندیان
پدرقارن سوم
مرگساری، مازندران
دین و مذهبشیعه اثنی عشری

رستم برای رسیدن به مقام اسپهبدی باوندیان رقیبان بسیاری داشت و قارن پیش از مرگ برای او در میان بزرگان طبرستان و اعضای خاندان بیعت گرفت.

پس از مرگ قارن مدتی رستم این مسئله را مخفی نگهداشت تا جایگاه خود را مستحکم کند. سپس خبر درگذشت پدر را اعلان و خود را اسپهبد باوندیه معرفی کرد.

ولی رستم دابو، فیروز بن لیث لندکی، بهرام، یزدگرد و علاءالدوله علی هرکدام جداگانه مقام رستم را نفی و خود را حاکم بحق دانستند.

در آخر علاءالدوله، عموی رستم، توانست با مساعدت سلطان محمد سلجوقی و لشکرکشی سلجوقیان به طبرستان، قدرت را به دست آورد و با زهر خوراندن به رستم، اسپهبد باوندیان گردد.

منابعویرایش

  • سجادی، صادق (۱۳۷۴). «آل باوند». دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. ۱. تهران. صص. ۵۸۹–۵۸۵. از پارامتر ناشناخته |نویسندگان دیگر بخش‌ها= صرف‌نظر شد (کمک)
(پیوند جایگزین)