سازندگان صفحات وب امکان بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها را دارند. این رنگ‌ها معمولاً به عنوان یک سه‌گانه سرخ-سبز-آبی (RGB triplet) در یک قالب شانزده‌شانزدهی تعریف می‌شوند. گاه از نام خود رنگ‌ها هم در فرمول‌نویسی استفاده می‌شود.[۱][۲]

رنگ‌های وب

رنگ‌های استفاده شده در طراحی صفحات وب و کدهای آن‌ها:

رنگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال ویرایش

رنگ پایه ۱۶ رنگ[۳] پایه ۱۶ رنگ پایه ۱۶ رنگ[۴] پایه ۱۶
فیروزه ای #00ffff سیاه #000000 آبی #0000ff سرخابی روشن #ff00ff
خاکستری #808080 سبز #008000 مغزپسته‌ای #00ff00 آلبالویی #800000
سرمه‌ای #000080 زیتونی #808000 بنفش #800080 قرمز #d33
نقره‌ای #c8ccd1 سبز دودی #008080 سفید #ffffff زرد #ffff00

نام رنگ‌های ایکس۱۱ ویرایش

برای نام‌های انگلیسی رنگ‌ها در اچ‌تی‌ام‌ال به ویکی‌پدیای انگلیسی رجوع نمائید.

نحوه محاسبه رنگ ویرایش

در قانون کد گذاری رنگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال رنگ‌ها به ۳ صورت قرمز،سبز،آبی که معادل مخفف آن RGB می‌شود، تقسیم می‌شوند، که بازهٔ از ۰ تا ۲۵۵ است.[۵] چون به دلیل طولانی شدن نوشتار، کد رنگ را به هگزادسیمال تبدیل می‌کنند. که باز آن از ۰ تا F می‌شود، معادل ۰ تا ۱۶. که در نتیجه F × F استفاده می‌شود. FFFFFF#

نام فارسی
کد پایه ۱۶ در مدل سرخ‌سبزآبی
نمونه رنگ
قرمزها
جگری 5C 5C CD
بژ تیره 80 80 F0
حناییِ روشن 72 80 FA
قهوه‌ایِ حنایی 7A 96 E9
کرم نارنجی 7A A0 FF
قرمز 00 00 FF
زرشکی 3C 14 DC
شرابی 22 22 B2
عنابی تند 00 00 8B
صورتی‌ها
صورتی CB C0 FF
صورتی پررنگ C1 B6 FF
شرابی روشن 93 70 DB
سرخابی B4 69 FF
شفقی 93 14 FF
ارغوانی 85 15 C7
نارنجی‌ها
نارنجی کرم 7A A0 FF
نارنجی 00 A5 FF
نارنجی سیر 00 8C FF
نارنجی پررنگ 50 7F FF
قرمز گوجه‌ای 47 63 FF
قرمز-نارنجی 00 45 FF
زردها
شیری E0 FF FF
شیرشکری CD FA FF
لیمویی روشن D2 FA FA
هلویی روشن D5 EF FF
هلویی B5 E4 FF
هلویی پررنگ B9 DA FF
نخودی AA E8 EE
خاکی 83 E6 F0
زرد 00 FF FF
کهربایی باز 00 D7 FF
ماشی 6B B7 BD
سبزها
مغزپسته‌ای 2F FF AD
سبز روشن 00 FF 7F
مغزپسته‌ای پررنگ 00 FC 7C
مغزپسته‌ای 00 FF 00
سبز کمرنگ 98 FB 98
سبز کدر 90 EE 90
یشمی سیر 9A FA 00
یشمی کمرنگ 7F FF 00
سبز لجنی 32 CD 9A
سبز چمنی 32 CD 32
خزه‌ای 71 B3 3C
خزه‌ای پررنگ 57 8B 2E
شویدی 22 8B 22
سبز 00 80 00
سبز ارتشی 23 8E 6B
زیتونی 00 80 80
زیتونی سیر 2F 6B 55
سبز آووکادو 00 64 00
سبز دریایی AA CD 66
سبز دریایی تیره 8F BC 8F
سبز کبریتی روشن AA B2 20
سبز کبریتی تیره 8B 8B 00
سبز دودی 80 80 00
آبی‌ها
فیروزه‌ای FF FF 00
آبی آسمانی FF FF E0
فیروزه‌ای کدر EE EE AF
فیروزه‌ای FF FF 00
یشمی D4 FF 7F
سبز دریایی روشن D0 E0 40
فیروزه‌ای تیره CC D1 48
فیروزه‌ای سیر D1 CE 00
آبی کبریتی روشن E6 E0 B0
بنفش مایل به آبی DE C4 B0
آبی کبریتی E6 D8 AD
آبی آسمانی سیر EB CE 87
آبی روشن FA CE 87
آبی کمرنگ FF BF 00
آبی کدر ED 95 64
نیلی متالیک B4 82 46
آبی لجنی A0 9E 5F
آبی متالیک روشن EE 68 7B
نیلی FF 90 1E
فیروزه‌ای فسفری E1 69 41
آبی FF 00 00
آبی سیر CD 00 00
سرمه‌ای 8B 00 00
لاجوردی 80 00 00
آبی نفتی 70 19 19
بنفش‌ها
نیلی کمرنگ FA E6 E6
بادمجانی روشن D8 BF D8
بنفش کدر DD A0 DD
بنفش روشن EE 82 EE
سرخابی روشن FF 00 FF
سرخابی روشن FF 00 FF
ارکیده D6 70 DA
ارکیده سیر D3 55 BA
آبی بنفش DB 70 93
آبی فولادی CD 5A 6A
آبی-بنفش سیر E2 2B 8A
بنفش باز D3 00 94
ارکیده بنفش CC 32 99
مخملی 8B 00 8B
بنفش 80 00 80
آبی دودی 8B 3D 48
نیلی سیر 82 00 4B
قهوه‌ای‌ها
کاهی DC F8 FF
کاهگلی CD EB FF
کرم C4 E4 FF
کرم سیر AD DE FF
گندمی BC DE F5
خاکی 87 B8 DE
برنزه کدر 8C B4 D2
بادمجانی 8F 8F BC
هلویی سیر 60 A4 F4
خردلی 20 A5 DA
ماشی سیر 0B 86 B8
بادامی سیر 3F 85 CD
عسلی پررنگ 1E 69 D2
کاکائویی 13 45 8B
قهوه‌ای متوسط 2D 52 A0
قهوه‌ای 2A 2A A5
آلبالویی 00 00 80
سفیدها
سفید FF FF FF
صورتی محو FA FA FF
یشمی محو F0 FF F0
سفید نعنائی FA FF F5
آبی محو FF FF F0
نیلی محو FF F8 F0
سفید بنفشه FF F8 F8
خاکستری محو F5 F5 F5
بژ باز EE F5 FF
هِلی DC F5 F5
بژ روشن E6 F5 FD
پوست پیازی F0 FA FF
استخوانی F0 FF FF
بژ تیره D7 EB FA
کتانی E6 F0 FA
صورتی مات F5 F0 FF
بژ E1 E4 FF
خاکستری‌ها
خاکستری مات DC DC DC
نقره‌ای D3 D3 D3
توسی C0 C0 C0
خاکستری سیر A9 A9 A9
خاکستری 80 80 80
دودی 69 69 69
سربی 99 88 77
سربی تیره 90 80 70
لجنی تیره 4F 4F 2F
سیاه 00 00 00

رنگ‌های وب-امن ویرایش

۶ سایه‌های هر رنگ
رقم پایه ۱۶ دهدهی
۰ ۰۰ ۰
۳ ۳۳ ۵۱
۶ ۶۶ ۱۰۲
۹ ۹۹ ۱۵۳
C or (12) CC ۲۰۴
F or (15) FF ۲۵۵
رنگ‌های وب-امن
۰۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ C00 F00 ۰۰۳ ۳۰۳ ۶۰۳ ۹۰۳ C03 F03
۰۰۶ ۳۰۶ ۶۰۶ ۹۰۶ C06 F06 ۰۰۹ ۳۰۹ ۶۰۹ ۹۰۹ C09 F09
00C 30C 60C 90C C0C F0C 00F 30F 60F 90F C0F F0F
۰۳۰ ۳۳۰ ۶۳۰ ۹۳۰ C30 F30 ۰۳۳ ۳۳۳ ۶۳۳ ۹۳۳ C33 F33
۰۳۶ ۳۳۶ ۶۳۶ ۹۳۶ C36 F36 ۰۳۹ ۳۳۹ ۶۳۹ ۹۳۹ C39 F39
03C 33C 63C 93C C3C F3C 03F 33F 63F 93F C3F F3F
۰۶۰ ۳۶۰ ۶۶۰ ۹۶۰ C60 F60 ۰۶۳ ۳۶۳ ۶۶۳ ۹۶۳ C63 F63
۰۶۶ ۳۶۶ ۶۶۶ ۹۶۶ C66 F66 ۰۶۹ ۳۶۹ ۶۶۹ ۹۶۹ C69 F69
06C 36C 66C 96C C6C F6C 06F 36F 66F 96F C6F F6F
۰۹۰ ۳۹۰ ۶۹۰ ۹۹۰ C90 F90 ۰۹۳ ۳۹۳ ۶۹۳ ۹۹۳ C93 F93
۰۹۶ ۳۹۶ ۶۹۶ ۹۹۶ C96 F96 ۰۹۹ ۳۹۹ ۶۹۹ ۹۹۹ C99 F99
09C 39C 69C 99C C9C F9C 09F 39F 69F 99F C9F F9F
0C0 3C0 6C0 9C0 CC0 FC0 0C3 3C3 6C3 9C3 CC3 FC3
0C6 3C6 6C6 9C6 CC6 FC6 0C9 3C9 6C9 9C9 CC9 FC9
0CC 3CC 6CC 9CC CCC FCC 0CF 3CF 6CF 9CF CCF FCF
0F0 3F0 6F0 9F0 CF0 FF0 0F3 3F3 6F3 9F3 CF3 FF3
0F6 3F6 6F6 9F6 CF6 FF6 0F9 3F9 6F9 9F9 CF9 FF9
0FC 3FC 6FC 9FC CFC FFC 0FF 3FF 6FF 9FF CFF FFF

نحوه استفاده از رنگ‌های ملایم و روشن در وب ویرایش

استفاده از رنگ‌های روشن و ملایم پاستلی در طراحی وب سایت بیش از تنها یک شیوه طراحی جدید می‌باشد. از آن می‌توان به عنوان یک تکنیک نام برد که برای سال‌های متمادی در طراحی موجب ایجاد تأثیرات عمیق بصری شده‌اند.[۶]

هنگامی که کلمه روشن و ملایم به گوش ما می‌خورد، اولین رنگ‌هایی که در ذهن ما نقش می‌بندد صورتی روشن، آبی روشن و زرد روشن هستند. اما باید بدانید که در پالت رنگ‌های ملایم گزینه‌های زیادی وجود دارد. این رنگ‌ها بیشتر از یک احساس بچگانه را در خود جای می‌دهند. در ترکیب چنین رنگ‌هایی با دیگر المان‌های طراحی، به شیوه درست، شما قادر خواهید بود تا جلوه بیشتری به رنگ‌های انتخابی خود ببخشید. استفاده از فیلترهای عکاسی پاستل برای تصاویری که در وب سایت به کار می‌روند می‌تواند بسیار مفید واقع شود. هنگامی که رنگ‌های تصویر شما ملایم و روشن باشند، طراح فضای بیشتری برای قرار دادن المان‌های طراحی در اختیار خواهد داشت. اگر شما از عکاسی پاستل برای تصاویر وب سایت خود بهره ببرید، المان‌های طراحی سایت مانند لوگو و نوار ناوبری جلوه بیشتری خواهند داشت و به شیوه زیباتری با چشم بیننده ارتباط برقرار می‌کنند. رنگ‌های زمینه ملایم و روشن نیز می‌توانند برای مواقعی که شما قصد دارید از رنگ‌های زیادی در طراحی خود استفاده کنید، گزینه مناسبی باشند. از آنجا که رنگ‌های ملایم، ماهیتی آرام دارند به هنگام استفاده در زمینه برای طرح‌هایی که رنگ زیاد دارند، دید بیننده را خسته نخواهند کرد و او را کلافه نمی‌کنند.[۷]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «CSS Color Module Level 4». Consultado el 2021-12-22.
  2. CSS Color Module Level 3 W3C Recommendation 2011
  3. Scalable Vector Graphics Color Names 2015
  4. Mozilla ColorNames.txt
  5. X11 Color Names بایگانی‌شده در ۲ ژوئن ۲۰۱۸ توسط Wayback Machine HTML Portal 2016
  6. «رنگ‌بندی مناسب برای وب سایت». ۱۳۹۶-۰۷-۱۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۰۴.
  7. «- CSS: Cascading Style Sheets | MDN» (به انگلیسی). ۲۰۲۴-۰۱-۰۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۰۴.