باز کردن منو اصلی

روان در فارسی به معنی جاری می‌باشد و روان (Psyche) در یونانی به معنی روح است.[۱]اما مطالعه و بررسی آرشیو روان‌شناسی به ما این را نشان میدهد که تا به حال روان‌شناسی قادر نبوده‌است برای روان Psyche تعریف واحدی داشته باشد و رفتار با روان یکی دانسته شده‌است در حالی که این بعد روانی است که بر شخصیت و رفتار و اعمال اشخاص تأثیر میگذارد.


روان در لغت با روح نیز مترادف دانسته شده‌است اما لزوماً با آن مفهوم و مصداق یکسانی ندارد. روان هم‌آمیختگی شخصیت انسان است که بیشتر در روانشناسی موضوعیت دارد و بر اثر تلاقی رفتارها و احساسات تشخص می‌یابد و تحقق آن مغفول عنه می‌باشد، در حالیکه روح موجودی مجرد و در تحقق مستقل است و منحصر به بعد مجرد انسان نیست بلکه برای توصیف دیگر موجودات مجرد نیز کاربرد دارد و موضوعی دینی و متافیزیکی است.

گفته شده‌است از یک دیدگاه کلّی انسان از سه بخش جسم،ذهن و روان تشکیل شده‌است و روان جایگاه احساسات و عواطف و هیجانات است .


روان در لغت‌نامه دهخدا این طور تعریف شده [ رَ / رُ ] (اِ) جان . (فرهنگ اسدی ) (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). روح .(برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) : جان را سه گفت هر کس و زی من یکی است جان ور جان گسست باز چه بر برنهد روان جان و روان یکی است به نزدیک فیلسوف ورچه ز راه[۲]== جستارهای روان کننده بدون درد

منابعویرایش