روبر دو سن لو (به فرانسوی: Robert, marquis de Saint-Loup-en-Bray) یکی از آدم‌های در سایه دوشیزگان شکوفا جلد دوم در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست نویسنده فرانسوی سده نخست سده بیستم است.

در داستان ویرایش

او که از دوستان راوی داستان است. نخستین دیدار آنها در بالبک پیش می‌آید. روبر در آموزشگاه سوارکاری سمور اسب سواری آموخته است. بار دیگر دیدار او و راوی در هنگ سوارکاری دونسییر رخ می‌دهد. روبر از دلبستگیش به ترفندهای رزمی و آرایش سپاه می‌گوید. او از هواداران دریفوس است.

در زمان بازیافته دوباره با راوی دیدار می‌کند دراین دیدار او باز هم از آرایش سپاه و روش پیشنهادی خود در جنگ می‌گوید. نامه‌های درازی به راوی می‌نویسد و در آنها ذوق ادبی وهنری خود را آشکار می‌کند سرانجام در جنگ کشته می‌شود و رنج و اندوه برای نزدیکانش می‌آورد.

منابع ویرایش