روزگردی (انگلیسی: Diurnality‎) یک رفتار جانوری است و به جانوران یا گیاهانی اطلاق می‌شود که در طول روز فعال بوده و در شب هنگام خواب هستند. دیگر موجوداتی که روزگرد نیستند ممکن است پگاه‌رو یا شب‌زی باشند. بسیاری جانوران نظیر پستانداران، حشرات، پرندگان و خزندگان روزگرد هستند. برخی از گونه‌های جانوری نظیر گونه‌هایی از سگ و گربه که به عنوان حیوان خانگی هستند، ساعت زیستی خود را با انسان هماهنگ کرده و به مرور آنها را تغییر داده و روزگرد شده‌اند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش