در نظریه‌ی احتمالات ،پیشامد مجموعه‌ای شامل برخی نتایج ممکن برای آزمایشی تصادفی است که زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه می‌باشد.[۱] اگر برآمد(نتیجه، خروجی) یک آزمایش در پیشامد وجود داشته‌باشد می‌گوییم پیشامد رخ داده‌است.
برآمد حاصل از یک آزمایش می‌تواند عضو پیشامدهای متعددی باشد.[۲] همچنین پیشامدهای مختلفی می‌توانند روی یک آزمایش تعریف شوند که لزوماً احتمال وقوع آن‌ها یکسان نیست؛ زیرا هر کدام می‌توانند شامل گروه‌های مختلفی از برآمدها باشند.

پیشامد زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه است. (نمودار ون)
  • پیشامد اینکه مجموع اعداد ظاهر شده‌ی حاصل از پرتاب ۲ تاس ۶ شود:

 

  • پیشامد اینکه عمر یک ترانزیستور کمتر از ۵ساعت باشد:

 

  • پیشامد اینکه در پرتاب ۲ سکه اولی رو بیاید:

 

  • پیشامد اینکه یک بچه دختر باشد:

 

زمانی که همهٔ برآمدها احتمال وقوع یکسان داشته‌باشند، احتمال وقوع پیشامد  (از فضای نمونهٔ  ) از فرمول زیر به دست می‌آید:
 

روابط

ویرایش

برای هر ۲پیشامد   و   پیشامد   اجتماع   و   نامیده می‌شود و شامل برآمدهایی است که دست کم در یکی از پیشامدهای   و   آمده‌باشند. به‌طور مشابه می‌توانیم راجع به اجتماع بیش از ۲ پیشامد بحث کنیم: 
همچنین پیشامد  (یا   ) اشتراک   و   تعریف می‌شود و شامل برآمدهایی است که عضو هر ۲ پیشامد   و   باشند. (برای n پیشامد داریم :  )
مثال: اگر پیشامد   را ۶ شدن حاصل ضرب اعداد ظاهر شده در پرتاب ۲ تاس تعریف کنیم( ) پیشامد   شامل هیچ عضوی نخواهد بود و پیشامد تهی (   ) نامیده می‌شود.[۳]
در نهایت برای هر پیشامد  ،   (یا ′ ) مکمل آن نام دارد و شامل همهٔ عضوهای فضای نمونه که در   نباشند می‌باشد.   یکتا می‌باشد. در یک آزمایش تصادفی مجموع احتمال وقوع همهٔ برآمدها (فضای نمونه) برابر یک است. هر پیشامد و مکملش همهٔ اعضای فضای نمونه را شامل می‌شوند و هیچ عضو مشترکی ندارند بنابراین احتمال   به صورت زیر محاسبه می‌شود:
 

پیشامد ساده

ویرایش

در نظریهٔ احتمالات یک پیشامد ساده نامیده می‌شود اگر تنها شامل یک عضو فضای نمونه باشد. در نظریه‌ی مجموعه‌ها پیشامد ساده یک مجموعه‌ی تک‌عضوی محسوب می‌شود. معمولاً برای سادگی به جای پیشامدهای ساده تنها برآمد آن‌ها نوشته می‌شود. مثال: در پرتاب متوالی ۲ سکه با فضای نمونهٔ   پیشامدهای   ،   ،   ،   ساده محسوب می‌شوند.[۴]

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. Leon-Garcia, Alberto (2008). Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering (به انگلیسی). Prentice Hall.
  2. Pfeiffer, Paul E. (1978). Concepts of Probability Theory (به انگلیسی). Courier Corporation.
  3. Ross, Sheldon (2011-11-21). A First Course in Probability (به انگلیسی). Pearson Higher Ed.
  4. «pishamad.com - This website is for sale! - pishamad Resources and Information». ww3.pishamad.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۲-۲۸.[پیوند مرده]