رویه قضایی

راهنمائی

رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. رویه قضایی به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است.[۱] رویهٔ قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کامن لا پررنگ‌تر است.

در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویهٔ قضایی» به دو معنا به کار می‌رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویهٔ دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است.[۲]

عوامل ایجاد رویهٔ قضاییویرایش

دو نوع عامل باعث ایجاد رویهٔ قضایی می‌شوند که عبارتند از:[۲]

 1. عوامل روانی و اجتماعی
 2. عوامل ناشی از طبقه‌بندی و درجهٔ دادگاه‌ها

موارد دخالت رویهٔ قضایی در قانونویرایش

دادگاه‌ها در چهار مورد زیر ناچارند به عرف و رویهٔ قضایی رجوع کنند:[۲]

 1. نقض قانون
 2. سکوت قانون
 3. اجمال قانون
 4. تناقض قوانین

انواع تفسیر قانونویرایش

سه منبع برای تفسیر قانون هست که عبارتند از:[۲]

 1. تفسیر قانونی: که از سوی خود قانون‌گذار انجام می‌شود.
 2. تفسیر قضایی.که از سوی قضات دادگاها انجام میگیرد
 3. تفسیر شخصی.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. سید جلال الدین مدنی، رویه قضایی، انتشارات پایدار، ص. ۵
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۶مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، ص. ۵۰، شابک ۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶

در صورتیکه برای یک امر در قانون یا عرف حکم موجود نباشد و قاضی قانون را تفسیر کند، از این تفسیر مکرراً در قضایای مشابه استفاده شود رویه قضایی به وجود میآید.