رویه پیمانه‌ای پیکار

در ریاضیات، رویه پیمانه‌ای پیکار (به انگلیسی: Picard modular surface) رویه‌ای مختلط است که خارج قسمت کنش گروه پیمانه ای پیکار بر روی است. این رویه‌ها نخستین بار به وسیله ریاضیدان فرانسوی امیل پیکار مورد بررسی قرار گرفتند و از آن جهت که نخستین و یکی از ساده‌ترین نمونه‌ها از چندگوناهای شیمورا هستند اهمیت دارند.

منابعویرایش

  • Langlands, Robert P. ; Ramakrishnan, Dinakar, eds. (1992), The zeta functions of Picard modular surfaces, Montreal, QC: Univ. Montréal
  • Christina Birkenhake and Herbert Lange. Complex abelian varieties. Second edition. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 302. Springer-Verlag, Berlin, 2004.