ریباولدکویین

ریباولدکویین (به انگلیسی: Ribauldequin) مشهور به دستگاه دوزخی تفنگی بوده‌است متعلق به اواخر قرون وسطی که دارای تعداد زیادی لوله شلیک بوده و می‌توانسته گلوله‌هایی را به صورت همزمان یا متوالی شلیک کند. نخستین استفادهٔ ثبت شده از ریباولدکویین توسط ارتش ادوارد سوم شاه انگلستان و طی جنگ‌های ۱۰۰ سالهٔ انگلیس و فرانسه بوده‌است که به نظر می‌رسد هر کدام از این تفنگ‌ها با یکبار پر شدن توان پرتاب ۱۲ گلولهٔ آهنی را داشته‌اند.

طرحی از ریباولدکویین در کتاب استحکامات جنگ (Bellifortis)اثر کنراد کایزر مهندس نظامی آلمانی

جستارهای وابستهویرایش

تفنگ رگبار

منابعویرایش