زار(اهل هوی،اهل هوا) در زبان فارسی به معنی حالت آشفته و نزار و خراب است، اما به صورت اصطلاحی نام یکی از موجودات ماورایی در جنوب ایران و کرانه‌های خلیج فارس است. ریشه افسانه‌های پیرامون زار از قارهٔ آفریقا ست. برگزارکنندگان مراسم زار با نواختن طبل‌ها، دهل‌ها یا دمام‌هایشان، و سوزاندن بخور زار، افراد را به یک شوریدگی جذبه‌گونه دچار می‌سازند. زیر مجموعه اهل هوا ۱.مشایخ ۲.سادات ۳نوبان ۴.زار ۵.بانیان ۶.جنو ۷.دینگمارو ۸.بحری ۹.جنگلی و و

مراسم زار در جزیره هرمز

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • غلامحسین ساعدی، اهل هوا، تهران: انتشارات امیرکبیر