زامیاد نام روز بیست و هشتم از ماههای شمسی است.[۱] به معنی «زمین داد» همچنین نام فرشته موکل بر حوران بهشتی است.[۲] زامیاد: فرشته موکل بر زمین در آیین زرتشت دارای کنترل خاک و زمین است

منابعویرایش

  1. میبوسرچ-زامیاد[پیوند مرده]
  2. محمد عباسی، اقتباس از نامنامه فردیناند یوستی، «فرهنگ نامهای ایرانی» ، چاپ سوم، تهران: انتشارات بنیاد، آذر ۱۳۵۷.