باز کردن منو اصلی

زبان‌های هندی نام دستهٔ بزرگی از زبان‌های هندوآریایی است که با تفاوت‌هایی در بخش شمالی هندوستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. زبان‌های هندی از تبار پراکریت می‌باشند و دو زبان اردو و هندی که زبان‌های رسمی پاکستان و هند هستند، از اعضای این مجموعه‌اند.

هندی
مادیا
پراکنش:آسیای جنوبی
تبار:زبان‌های هندواروپایی
زیرگروه‌ها:
هندی باختری
هندی خاوری
Hindi Indoarisch.png

زبان‌های هندی به دو شاخهٔ خاوری و باختری بخش‌بندی می‌شوند. شاخهٔ باختری تکامل‌یافتهٔ اپبرمشه می‌باشد.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Hindi languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindi_languages&oldid=511212320 (accessed September 16, 2012).