زبان‌های هندوآریایی مرکزی

(تغییرمسیر از زبان‌های هندی)

زبان‌های هندوآریایی مرکزی یا زبان‌های هندی نام دستهٔ بزرگی از زبان‌های هندوآریایی است که با تفاوت‌هایی در بخش شمالی هندوستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. زبان‌های هندی مرکزی از تبار پراکریت می‌باشند و دو زبان اردو و هندی که زبان‌های رسمی پاکستان و هند هستند، از اعضای این مجموعه‌اند. زبان‌های هندی به دو شاخهٔ خاوری و باختری بخش‌بندی می‌شوند. شاخهٔ باختری تکامل‌یافتهٔ اپبرمشه می‌باشد.

هندی مرکزی
مادیا
پراکنش:آسیای جنوبی
تبار:زبان‌های هندواروپایی
زیرگروه‌ها:
هندی باختری
هندی خاوری
{{{mapalt}}}

زبان‌هاویرایش

زبان‌های هندوآریایی مرکزی به دو گروه عمده خاوری و باختری تقسیم می‌شوند:

  1. شاخه باختری
  2. شاخه خاوری

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Hindi languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindi_languages&oldid=511212320 (accessed September 16, 2012).