زبان اَوَدهی (به دیواناگری: अवधी) نام یکی از زبان‌های هندی است. گاه آوادی را گویشی از زبان هندوستانی قلمدادمی‌کنند. خاستگاه این زبان ایالت اوده در اوتار پرادش هند است، ولی گویشورانی نیز در بیهار، مادایا پرادش، دهلی و نپال نیز دارد. آمیزه‌ای از این زبان با دیگر زبان‌ها نیز در جنوب دوآب مورد استفاده‌است. گونه‌ای از این زبان با عنوان هندی فیجی نیز در فیجی و در میان هندیان آن سرزمین به کار برده می‌شود.

اَوَدهی
अवधी
avadhī
زبان بومی درهندوستان، نپال، فیجی (با عنوان هندی فیجی)
منطقههندوستان: اوده و منطقهٔ دوآب اوتار پرادش، همچنین مادیا پرادش و دهلی
نپال و فیجی
شمار گویشوران
۳۸٫۳ میلیون تن  (۲۰۱۰)
گویش‌ها
Gangapari
Mirzapuri
Pardesi
Uttari
Tharu
Degauri Tharu
دیواناگری، کیتهی
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
رسمی نیست
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹awa
ایزو ۳–۶۳۹awa

بر اساس آمار سال ۲۰۰۱ میلادی، اودهی از نظر شمار گویشوران بیست‌ونهمین زبان پرگویشور جهان است.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Awadhi language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Awadhi_language&oldid=511161045 (accessed September 18, 2012).