زبان آراگونی یکی از زبان‌های رومی است که حدود ۱۰ تا ۳۰ هزار گویشور در ایالت آراگون در شمال شرقی اسپانیا دارد.

زبان آراگونی
Default
کدهای زبان
ایزو ۱–۶۳۹an
ایزو ۲–۶۳۹arg
ایزو ۳–۶۳۹[[ISO639-3:arg|arg]]

منابع ویرایش