زبان فریسی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

زبان فریسی می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: