زبان والریایی

زبانی خیالی در سریال «بازی تخت و تاج»

زبان والریایی (انگلیسی: Valyrian languages) یک زبان ساختگی و خیالی است که از رمان‌های ترانه یخ و آتش نوشتهٔ جرج آر. آر. مارتین و مجموعهٔ تلویزیونی بازی تاج‌وتخت ابداع و به‌کار گرفته شد.

زبان والریایی
ساخته‌شده توسطدیوید جی. پیترسن، جرج آر. آر. مارتین
تاریخاز سال ۲۰۱۲
تنظیم و استفاده
هدف
منابعزبان فراساخته
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹
گلاتولوگهیچ کدام
این نوشتار شامل نمادهای آوایی آی‌پی‌ای است. بدون پشتیبانی مناسب تفسیر، ممکن است علامت‌های سوال، جعبه یا دیگر نمادها را جای نویسه‌های یونی‌کد ببینید.

در رمان مزبور، به زبان والریایی عُلیا و شاخه‌های آن اشاراتی می‌شود، اما تنها چند واژه اندک از آن به‌کار می‌رود. برای مجموعهٔ تلویزیونی بازی تاج‌وتخت، زبان‌شناس آمریکایی دیوید جی. پیترسن زبان والریایی عُلیا و چندین زیرشاخه از آن همچون والریایی آستاپوری و والریایی میرینیسی را بر پایهٔ چند واژهٔ اولیه‌ای که در رمان به‌کار رفته بود، ابداع کرد.[۱] زبان‌های دوتراکی و والریایی را، باورپذیرترین زبان‌های ساختگی، از زمانِ ابداعِ «زبان الفی» تا کنون توصیف کرده‌اند.[۲]

در رمان ترانه یخ و آتش، زبان والریایی جایگاهی چون زبان لاتین را در اروپای قرون وسطا دارد.[۳] مطابق رمان، این زبان دیگر در مبادلات و روابط روزمره کاربردی ندارد، بلکه زبان علم و آموزش در میان طبقهٔ اشرافِ «اِسوس» و «وستروس» است و بیشترِ متونِ ادبی و ترانه‌های والریایی، به این زبان است.


Nyke Daenerys Jelmāzmo hen Targārio Lentrot, hen Valyrio Uēpo ānogār iksan. Valyrio muño ēngos ñuhys issa.

"من دنریس تارگرین از خاندان تارگرین هستم. از خون و سُلالهٔ والریای کهن. والریایی، زبان مادری من است."

بازی تاج‌وتخت، فصل سوم، قسمت چهارم[۴]

منابع

  1. Peterson, David J. (31 March 2013). "Valar Dohaeris". Dothraki.com. Retrieved 27 April 2013.
  2. "The complex linguistic universe of "Game of Thrones"". The Economist. Retrieved 4 August 2017.
  3. Tharoor, Ishaan (3 May 2013). "Tongues of Ice and Fire: Creating the Languages in Game of Thrones". Time. Retrieved 3 May 2013.
  4. Peterson, David J. (22 April 2013). "Sesīr Urnēbion Zȳhon Keliton Issa". Dothraki.com. Archived from the original on 25 April 2013. Retrieved 24 April 2013.