زبان گوئاریا

زبان گوئاریا یک زبان مرواری-راجستانی است که بیست و پنج هزار گویشور دارد و همهٔ آنان در استان سند پاکستان می‌زیند. گوئاریازبانان هندویند و زبانی که برای انجام مناسک دینیشان به کار می‌برند زبان هندی است.

گوئاریا
زبان بومی درپاکستان
منطقهاستان سند
شمار گویشوران
۲۵۰۰۰  (بدون تاریخ)
هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹gig

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Goaria language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Goaria_language&oldid=491018164 (accessed October 28, 2012).