اخفی‌الفرقدین

(تغییرمسیر از زتا خرس کوچک)

اخفی الفرقدین یا زتا خرس کوچک یک ستاره است که در صورت فلکی خرس کوچک قرار دارد.

زتا خرس کوچک
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی خرس کوچک
منحنی نور «اخفی الفرقدین»، ترسیم‌شده از داده‌های آماری TESS. نمودار اصلی (آبی‌رنگ) شار را به عنوان تابعی از زمان نشان می‌دهد و نمودار درونی (قرمز) همان دیتاها (به استثنای ماه‌گرفتگی) را با دوره ضربان تا‌شده نشان می‌دهد.
بعد ۱۵h ۴۴m ۰۳.۵۱۹۳s
میل ‏ ۴۰.۱۷۵″ ۴۷′ ‎+۷۷°
قدر ظاهری (ع) +۴.۳۲
مشخصات
نوع طیف A3Vn
شاخص رنگ B−V +0.04
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)–۱۳.۱ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۲۰.۰۷ mas/yr
میل: –۲.۵۰ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۸.۶۸ mas
جزئیات
نام‌گذاری‌های دیگر
16 Ursae Minoris, HR 5903, HD 142105, BD+78 527, FK5 590, HIP 77055, SAO 8328, GC 21243.

فرقد به معنای گوساله است، و اخفی الفرقدین یعنی ستارهٔ کم‌نورتر بین دو ستاره فرقد (گوساله). ستاره دیگر انور الفرقدین است.

منابع ویرایش