زراحیا شئلتیئل

زراحیا بن شیلتیل گراسیان بارسلونی، که به اختصار زراحیا شیلتیل نامیده می‌شود، پزشک، فیلسوف، مترجم، مفسر و دین‌شناس یهودی اسپانیایی بود. او مفسر برجسته آثار موسی بن میمون بود و خود را از شاگردان او می‌دانست. وی از سنت میمونی که توسط یعقوب آناتولی به ایتالیا آورده شده بود شدیداً متاثر بود.

زندگیویرایش

زراحیا در حدود سال ۱۲۷۷ میلادی به رم واقع در ایتالیا رفت و در همان شهر بود که پیش از سال ۱۲۹۰ میلادی نوشتن آثار خود را به پایان رسانید. زراحیا در رم به شرح فلسفه موسی بن میمون پرداخت و محفلی از شاگردان ویژه را ترتیب داد.

آثارویرایش

زراحیا تفسیری فلسفی بر کتاب امثال سلیمان نوشت که در سال ۱۲۸۸ اتمام یافت. تفسیر دیگر او بر کتاب ایوب دربردارنده بسیاری واژگان عربی‌است که عده‌ای را برآن داشته‌است که او به زبان عربی سخن می‌گفته‌است. او همچنین تفاسیر متعددی بر آثار ابن میمون و ارسطو نوشته است.

زراحیا همچنین مترجمی زبردست بود و کتابهای بسیاری را از عربی به عبری ترجمه کرده‌است. برخی از ترجمه‌های او عبارتند از:

منابعویرایش

  • Wikipedia contributors، "Zerahiah ben Shealtiel Ḥen،" Wikipedia, The Free Encyclopedia

  This article incorporates text from a publication now in the Public DomainSinger, Isidore; et al., eds. (1901–1906). Jewish Encyclopedia. New York: Funk & Wagnalls. {{cite encyclopedia}}: Missing or empty |title= (help)