کاربردهای اشکال افعال انگلیسی

کاربردهای اشکال افعال انگلیسی (انگلیسی: Uses of English verb forms)

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی


آینده در گذشتهویرایش

آینده در گذشته (به انگلیسی: future in the past) در زبان انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته فکر می‌کردیم در آینده رخ خواهد داد (رخ دادن یا ندادن آن اهمیتی ندارد). آینده در گذشته با دو ساختار would و was/were going to ساخته می‌شود.

آینده در گذشته با going toویرایش

اگر در زمان گذشته برای انجام عملی در آینده برنامه ریخته بودیم و اکنون داریم درباره آن برنامه و کار سخن می‌گوییم آینده در گذشته با going to را به کار می‌بریم. در فارسی از "قرار بود" یا "می‌رفت که" برای ترجمه این جمله‌ها استفاده می‌کنیم.

He was going to watch the movie yesterday. 

او دیروز قرار بود (می‌رفت که) آن فیلم را نگاه کند.

Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone. 

"جین" گفت "سم" قرار بود (می‌رفت که) خواهرش را با خود بیاورد ولی او تنها آمد.

آینده در گذشته با wouldویرایش

آینده با فعل would برای بیان قول یا تعهد یا کارهای داوطلبانه به کار می‌رود. پس از would فعل به صورت ساده می‌آید.

He promised he would send a postcard from Egypt. 

او قول داد که او یک کارت پستال از مصر بفرستد.

I knew Julie would make dinner. 

من می‌دانستم "جولی" شام درست خواهد کرد.

آینده در گذشته پیوستهویرایش

ساختار این زمان با would/should افزون بر be و شکل ing فعل اصلی ساخته می‌شود. برای بیان کاری دنباله‌دار و فراروندی که در زمان گذشته قصد انجام شدنش را داشتیم و اکنون می‌خواهیم درباره آن سخن گوییم، آینده در گذشته پیوسته را به کار می‌بریم. برای پیش‌بینی کردن درباره رویدادی که در گذشته امکان رخ دادن داشت نیز زمان آینده در گذشته به کار می‌بریم.

He said that he would be practicing the piano during the following week. 

او گفت که او در طی هفته آینده پیانو تمرین خواهد کرد.

If you flew by plane, you would be taking a risk. 

اگر با هواپیما پرواز کردید، شما ریسکی را گرفته‌اید.

منابعویرایش