زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان آینده پیوسته (Future Continuous) یکی از زمان‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

در فارسیویرایش

در فارسی از (می + «خواستن» به حال ساده + مصدر بریده) استفاده می‌کنیم.[۱] برای نمونه:

I will be going.

من می‌خواهم رفت.

کاربردهاویرایش

۱. برای بیان اعمالی ادامه‌دار و پروسه‌ای در زمان آینده از زمان آینده استمراری استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

In an hour she will be sitting at her table with her friends. They will be talking. They will be playing bingo.

در یک ساعت او با دوستانش پشت میزش می‌خواهد نشست. آن‌ها حرف می‌خواهند زد. آن‌ها بینگو بازی می‌خواهند کرد.

۲. برای بیان اعمالی که گوینده از وقوع آن اطمینان دارد و وقوع آن عمل را منطقی می‌داند. برای نمونه:

She will be seeing Charles, a good-looking man she met there last week.

او «چارلز» را می‌خواهد دید، یک مرد خوش‌گل که او هفته پیش آن‌جا دیدار کرد.

۱- آینده استمراری عملی ر ابیان می‌کند که در نقطه‌ای از آینده در حال‌انجام گرفتن است. (at a given time)

Don’t call my roommate tonight between 7 and 11. He will be studying for a test in reading.

امشب میان ۷ تا ۱۱ به هم‌اتاقی‌ام زنگ نزن. او برای یک آزمون در خوانش می‌خواهد خواند.

This time next term he'll be taking engineering courses.

این وقت ترمِ پس او کورس‌های مهندسی می‌خواهد گرفت.

۲- آینده استمراری همچنین عملی رابیان می‌کند که به صورت استمرار در زمان‌های مختلف درآینده اتفاق خواهد افتاد. (different times)

I’ll be giving surprise quizzes from time to time.

من از گاه به گاه آزمونک‌های سورپریزی می‌خواهم داد.

۳- آینده استمراری عملی را بیان می‌کند که در یک‌وقت نامعینی درآینده اتفاق خواهد افتاد. (unknown time – indefinite time)

I feel that I will be hearing from her soon.

من حس می‌کنم که من به‌زودی ازش می‌خواهم شنید.

این همسنجی را ببینید:

A) I am seeing Tom at the office tomorrow

من تام را فردا در دفتر می‌بینم.

B) I will be seeing Tom at the office

من تام را در دفتر می‌خواهم دید.

جمله A نشان می‌دهد که گوینده و تام خودخواسته و از پیش با یک‌دیگر قرار ملاقات گذاشته‌اند؛ درحالی که جمله B نشان می‌دهد که گوینده و تام به‌طور عادی یک‌دیگر را می‌ببیند و شاید هم همکار همدیگر باشند.

۴- اغلب آینده استمراری را موقعی به کارمی بریم که از کسی بخواهیم کاری برایمان انجام دهد یا راجع به قصد مردم سؤال کنیم.

Will you be using your bicycle this evening?

No, you can take it.

آیا تو این شامگاه دوچرخه‌ات را به کار می‌خواهی گرفت؟

نه، تو می‌توانی آن را بگیری.

این همسنجی را ببینید:

Will you see him tomorrow?

می‌شود فردا او را ببینید؟ (خواهش)

(آیا تو فردا او را خواهی دید؟)

Will you be seeing him tomorrow?

ممکن است فردا او را ببینید؟ (احتمالاً)

(آیا تو فردا او را می‌خواهی دید؟)

۵- به جای فعل آینده استمراری از ترکیب فعلی زیر نیز می‌توان استفاده کرد:

am, is, are + going to be + -ing

He is going to be watching you.

(او می‌رود که بیننده تو باشد)

او تو را تماشا می‌خواهد کرد.

۶- جمله‌های آینده‌های استمراری با قیدهای time, until, till,if , as, while, when در الگوی زیر به کارمی روند.

جمله قیدی حال ساده یا حال استمراری ــ جمله اصلی (آینده استمراری)

I'll be coming home while you are getting dinner ready.[۲]

نمونهویرایش

پیوستگی کاری در آینده:[۳]

This time tomorrow we will be flying to Los Angeles.

این وقت فردا ما به لس آنجلس پرواز می‌خواهیم کرد.

We won’t be traveling to New York.

ما به نیویورک سفر نمی‌خواهیم کرد.

I won't be driving to Azadi st. afternoon.

من بعد از ظهر به خ. آزادی نمی‌خواهم راند.

Where will we be flying?

کجا ما پرواز می‌خواهیم کرد؟

I will be drinking beer next month.

من ماهِ پس آبجو می‌خواهم نوشید.

You‘ll be doing housework with me at 6 tomorrow.

تو کارِ خانه را در فردا ۶ با من می‌خواهی کرد.

You won’t be playing piano.

تو پیانو نمی‌خواهی نواخت.

What will you be doing at 8 tomorrow?

چه می‌خواهید کرد در ساعت ۸ فردا؟

I‘ll be playing handball from 7 to 9.

من از ۷ تا ۹ هندبال بازی می‌خواهم کرد.

I won’t be playing football at six.

من در ۶ فوتبال بازی نمی‌خواهم کرد.

When will I be playing tennis?

کِی تنیس بازی می‌خواهم کرد؟

Who will be playing basketball next week?

کی بسکتبال بازی می‌خواهد کرد هفته پس؟

منابعویرایش

  1. «آیندهٔ ناتمام گزارشی | دستور فعل و زمانهای زبان فارسی». وبگاه علی جهانشیری. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۹-۰۳.
  2. تبیان، موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی. «آینده استمراری (future continuous tense)». article.tebyan.net (به Persian). دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۹-۰۳.
  3. khandan، دیپ انگلیش (۲۰۱۷-۰۴-۲۶). «انواع زمانها در گرامر زبان انگلیسی به همراه مثالهای کاربردی». DeepEnglish. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۹-۰۳.