زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان آینده ساده (Future Simple) برای صحبت دربارهٔ اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد همراه با Will و be going to استفاده می‌شود.

جایگزین=زمان آینده ساده برای بیان اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد به کار می‌رود Will برای بیان اتفاقی که در رخ دادن آن شک و احتمال وجود دارد، استفاده می‌شود. و Be going to، برای بیان اتفاقی که رخ دادن آن حتمی است، استفاده می‌شود.
دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی


در فارسیویرایش

در فارسی از («خواستن» به حال ساده + مصدر بریده) استفاده می‌کنیم.[۱] برای نمونه:

I will go.

من خواهم رفت.

نمونهویرایش

I will read that book.

من آن کتاب را خواهم خواند.

She will buy a gift for her boyfriend.

او برای دوست‌پسرش یک هدیه خواهد خرید.

کاربردویرایش

۱_ تصمیمات آنی و ناگهانی

۲_تصمیمات شخصی (نظر_فرض_امید_تردید)

۳_قول دادن

a door knock.i'll open it(تصمیمات ناگهانی)

France will win in UEFA champions league(نظر شخصی)

I'll come tomorrow to see you in park(قول دادن)

ساختار جمله با will

ساختار جملات:

مثبت: you will call me

منفی: you will not (won't) call me

سؤالی:?will you call me

منابعویرایش

  1. «آیندهٔ سادهٔ گزارشی | دستور فعل و زمانهای زبان فارسی». وبگاه علی جهانشیری. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۹-۰۲.