ساعت رسمی مصر

(تغییرمسیر از زمان استاندارد مصر)

زمان استاندارد مصر در یوتی‌سی ۲:۰۰+ است.

زمان در خاورمیانه
    یوتی‌سی ۲:۰۰+ ساعت رسمی مصر
    یوتی‌سی ۲:۰۰+

یوتی‌سی ۳:۰۰+
زمان اروپای شرقی /
زمان استاندارد اسرائیل /
زمان در منطقه فلسطین
ساعت تابستانی اروپای شرقی /
زمان تابستانی اسرائیل /
زمان تابستانی فلسطین
    یوتی‌سی ۳:۰۰+ یوتی‌سی ۳:۰۰+ /
زمان در ترکیه
    یوتی‌سی ۳:۳۰+ ساعت رسمی ایران
    یوتی‌سی ۴:۰۰+ یوتی‌سی ۴:۰۰+
زمان استاندارد در کل سال لحاظ می‌شود
ساعت تابستانی لحاظ می‌شود

در ۲۱ آوریل ۲۰۱۱، مصر استفاده از تغییر ساعت تابستانی را متوقف کرد. در حال حاضر، زمان استاندارد مصر در طول تمام سال بدون هیچ تغییری در تابستان استفاده می‌شود.

منابع

ویرایش