باز کردن منو اصلی

زمان اروپای شرقی

استفادهویرایش

این بخش‌ها یا کشورها در زمستان از این زمان استفاده می‌کنند.

زمان مسکو در سال ۱۹۴۵ و بین ۱۹۹۱-۲۰۱۱ این زمان بود در روسیه استان کالینینگراد از این زمان بین سال‌های ۱۹۲۲-۳۰ و ۱۹۹۱-۹۲ استفاده کرد.

در لهستان بین سال‌های ۱۹۱۸-۹۲ از این زمان استفاده شد.

در زمان جنگ جهانی دوم سرزمین‌های اشغالی آلمان از زمان اروپای مرکزی استفاده می‌کردند.

شهرهای اصلیویرایش

منابعویرایش