زندان اشپانداو

زندان اشپانداو زندانی در بخش اشپانداو در غرب برلین بود که در ۱۸۷۶ ساخته و در ۱۹۸۷ پس از مرگ رودلف هس، آخرین زندانی آن برای پیشگیری از تبدیل شدن به بارگاهی نئونازی تخریب شد.

زندان اشپانداو در ۱۹۵۱.

زندانیان نازیویرایش

نام مدت آزادی یا مرگ توضیحات زاده درگذشته سن
کنستانتین فون نویرات ۳ ۱۵ سال ۶ نوامبر ۱۹۵۴ زودتر آزاد شد ۲ فوریه ۱۸۷۳ ۱۴ اوت ۱۹۵۶ ۸۳ سال
اریش ردر ۲ حبس ابد ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۵ زودتر آزاد شد ۲۴ آوریل ۱۸۷۶ ۶ نوامبر ۱۹۶۰ ۸۴ سال
کارل دونیتس ۴ ۱۰ سال ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۶ ۱۶ سپتامبر ۱۸۹۱ ۲۴ دسامبر ۱۹۸۰ ۸۹ سال
والتر فونک ۶ حبس ابد ۱۶ مه ۱۹۵۷ زودتر آزاد شد ۱۸ اوت ۱۸۹۰ ۳۱ مه ۱۹۶۰ ۶۹ سال
آلبرت اشپر ۵ ۲۰ سال ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۶ ۱۹ مارس ۱۹۰۵ ۱ سپتامبر ۱۹۸۱ ۷۶ سال
بالدور فن شیراخ ۱ ۲۰ سال ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۶ ۹ مه ۱۹۰۷ ۸ اوت ۱۹۷۴ ۶۷ سال
رودلف هس ۷ حبس ابد ۱۷ اوت ۱۹۸۷ در زندان درگذشت ۲۶ آوریل ۱۸۹۴ ۱۷ اوت ۱۹۸۷ ۹۳ سال

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Spandau_Prison