زند زیرین یا اولنا (به انگلیسی: Ulna) یکی از دو استخوان طویلی است که در ساعد قرار دارد و مچ دست را به آرنج متصل می‌نماید و به بدن نزدیکتر است. در قسمت دیستال این استخوان (نزدیک به مچ) زائده‌ای به نام نیزه‌ای (استیلوئید) وجود دارد. این استخوان در بالا با استخوان بازو (هومروس)، در کنار با زند زبرین (رادیوس) و در پایین با استخوان‌های مچ دست مفصل می‌شود.

زند زیرین
Illu upper extremity.jpg
Upper extremity
Carpus.png
Shown is the right hand, palm down (left) and palm up (right). Ulna is #2
شناسه‌ها
فهرست گریp.۲۱۴
سرعنوان پزشکیA02.835.232.087.090.850
دورلندز
/السویر
u_01/۱۲۸۳۵۴۹۷
واژگان آناتومیA02.4.06.001
اف‌ام‌اِی23466
واژگان کالبدشناسی استخوان

زند زیرین موازی استخوان زند زبرین بوده و در قسمت داخلی ساعد و در طرف انگشت کوچک دست قرار گرفته‌است. طول آن از استخوان زند زبرین بیشتر است. انتهای بالایی استخوان اولنا به سمت پشت و بالا رفته و یک زائده قوسی شکل را می‌سازد که به آن سرآرنج (اوله کرانون) می‌گویند. سطح قدامی یا جلویی زائده اوله کرانون به صورت مقعر بوده و پوشیده از غضروف مفصلی است. به این تقعر شیار قرقره‌ای (ناچ تروکلئار) هم می‌گویند. به سطح پشتی سرآرنج زردپی ماهیچه سه‌سر بازویی می‌چسبد.

بالاترین قسمت استخوان اولنا در قسمت جلو کمی برجسته شده و زائده کورونوئید را می‌سازد. سطح خارج بالاترین قسمت استخوان اولنا مقعر بوده و به آن شیار زند زبرین می‌گویند. در داخل شیار زند زبرین سر استخوان رادیوس قرار گرفته و مفصل رادیواولنار بالایی یا پرگزیمال را می‌سازد.

پایینترین قسمت استخوان اولنا کمی برجسته شده و به آن سر استخوان می‌گویند. در پایینترین قسمت سر استخوان اولنا یک برجستگی به نام زائده نیزه‌ای زند زیرین قرار دارد.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش