زنگانلوها

(تغییرمسیر از زنگانلو ها)

طایفه زنگانلو طایفه‌ای است از ایل افشار که از زمان صفویه مانند طوایف دیگر افشار یعنی قرقلو، کوسه احمدلو، پاپالو، ابرلو، گوندوزلو و غیره در ابیورد حکومت‌نشین درگز و کلات زندگی می‌کردند.[۱]

احتمال دارد این طایفه از افشارهای زنجان باشد که زنجان را ترک‌ها زنگان می‌نامند و بنام زنگانلو در زمان صفویه بود معروف شده‌اند، بازماندگان این طایفه امروز با سایر طوایف ترک در درگز و کلات به کار کشاورزی اشتغال دارند.[۲]

طایفه‌ زنگانه در شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان نیز هست که نیای خویش را ترکان قزلباش در آذربایجان (زنجان) می‌دانند، هرچند زبان ترکی دیگر چندان میان آنها رواج ندارد.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. قدوسی. محمد حسین. نادرنامه. انجمن آثار ملی خراسان 1339. مشهد ص22
  2. میرنیا، علی، ایلها و طایفه‌های عشایری خراسان، تهران، 1369ش. ص66

منابعویرایش

  • اسکندر بیگ ترکمن؛ عالم آرای عباسی. شاهرودی. تهران ۱۳۶۴
  • میرنیا، علی؛ ایل‌ها و طایفه‌های عشایری خراسان، تهران، ۱۳۶۹